Zaloguj Zarejestruj
P159ZL, P160ZL i L165 - tegoroczne projekty Zajezdni Muzealnej Brus w Budżecie Obywatelskim Maciej Zieliński

P159ZL, P160ZL i L165 - tegoroczne projekty Zajezdni Muzealnej Brus w Budżecie Obywatelskim

W piątek, 6 listopada ruszyło głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim dla Łodzi 2020/2021. Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi tym razem zaprasza do typowania projektów związanych z dostosowaniem terenu zajezdni oraz montażem gabloty informacyjnej dla zwiedzających.

Od siedmiu lat społecznie Zajezdnią Muzealną Brus opiekuje się Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. W przyszłości ten historyczny obiekt ma szansę stać się placówką muzealną, poświęconą łódzkiemu transportowi miejskiemu. Aby być częścią zmian w ZMB, wystarczy zagłosować w projektach dzielnicowych z Polesia i osiedla Złotno: P159ZL (Montaż gabloty informacyjnej z szyldem) i P160ZL (Zabezpieczenie włazów studni i odpływów) oraz L165 (Utwardzenie terenu wystawy zabytkowych autobusów).

Pierwszym z nich (P159ZL) jest ustawienie gabloty informacyjnej przy wejściu do Zajezdni Muzealnej Brus od ul. Konstantynowskiej, w której będą umieszczane informacje dotyczące zwiedzania obiektu i wydarzeń związanych z historią komunikacji miejskiej.

Drugi (P160ZL) polegać będzie na naprawie (uzupełnieniu) lub wykonaniu nowych zakryć włazów do studni oraz nowych pokryw fragmentu kanału odwadniającego przed halą postojową Zajezdni Muzelanej Brus. Obecna infrastruktura jest niekompletna, uszkodzona i nie zapewnia dostatecznego bezpieczeństwa odwiedzającym.

Natomiast trzeci (L165) zakłada utwardzenie płytami betonowymi pasa na tzw. polu autobusowym o długości ok. 50 metrów i szerokości 18 metrów, na którym staną zabytkowe autobusy. Obecnie część tego obszaru jest nieutwardzona, przez co oglądanie pojazdów z bliska jest utrudnione, a po deszczu praktycznie niemożliwe z powodu kałuż i błota.

Jak głosować w Budżecie Obywatelskim dla Łodzi 2020/2021? Zagłosować można na 10 różnych projektów - 5 projektów ponadosiedlowych oraz 5 projektów osiedlowych. W ramach głosowania osiedlowego można wybrać dwa różne osiedla.(bez znaczenia jest tutaj adres zamieszkania).

- głosowanie elektroniczne trwa do 30 listopada (poniedziałek) na stronie Urzędu Miasta Łodzi: https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl

- głosowanie stacjonarne trwa tylko do 16 listopada (poniedziałek) i odbywa się w następujacych punktach: Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera) oraz punkty Informacyjno-Kancelaryjne UMŁ, al. Politechniki 32, ul. Krzemieniecka 2 B, ul. Zachodnia 47 i al. Piłsudskiego 100.

Daniel Siwak

Miłośnik komunikacji miejskiej, zawodowo zajmuje się transportem publicznym i koleją oraz prowadzi własnego bloga transportowego Komunikacjazbiorowa.pl. Współtworzy stronę internetową kmst.pl, a z Zajezdnią Muzealną Brus związany od początku jej istnienia gdzie jest m.in. przewodnikiem i współautorem wystaw tematycznych. W latach 2012-2015 sekretarz stowarzyszenia, ponownie tę funkcję pełni od 2018 roku.

Login to post comments