Zaloguj Zarejestruj

Nowy Zarząd KMST

W dniu 4 października 2006 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Miłośników Starych Tramwajów, na którym został wybrany nowy Zarząd KMST w składzie:

Prezes: Bartosz Stępień
Wiceprezes: Bogusław Bukała
Wiceprezes: Jerzy Wojtowicz
Sekretarz: Michał Chylak
Sekretarz: Stanisław Gorczyca
Skarbnik: Rafał Mateja
Członek Zarządu: Krzysztof Kupczyński
Członek Zarządu: Paweł Kaźmierczak
Członek Zarządu: Łukasz Mizerski

Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium Walnego Zgromadzenia Członków.

Login to post comments