Zaloguj Zarejestruj

Zapraszamy na 10. Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej

Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe zajmujące się tematyką transportu miejskiego na 10. Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Zlot planowany jest w pomiędzy 11 a 13 czerwca 2021 r. Jeśli restrykcje związane z pandemią koronawirusa na to nie pozwolą, zaproponujemy nowy termin - na jesieni 2021 r.

Celem organizacji zjazdu jest przede wszystkim wymiana doświadczeń pomiędzy stowarzyszeniami, wypracowanie modelu współpracy organizacji pozarządowych, a także przekazanie informacji o sposobach pozyskiwania środków zewnętrznych czy metodyce renowacji taboru historycznego.

W programie przewidujemy panele dyskusyjne i referaty, nie zabraknie również zwiedzania obiektów związanych z funkcjonowaniem łódzkiego transportu zbiorowego, a także elementów integracyjno-imprezowych. Niezmiernie cieszy nas fakt, że jubileuszowy zjazd stowarzyszeń odbędzie się w roku, w którym obchodzić będziemy 40-lecie Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.

Stwórzmy razem broszurę

Dla upamiętnienia tegorocznego wydarzenia chcemy przygotować broszurę dotyczącą historii zjazdów stowarzyszeń, które miały miejsce w latach ubiegłych. Zachęcamy do przekazania informacji gdzie i kiedy dany zlot miał miejsce, kto był jego organizatorem, ile stowarzyszeń brało w nim udział, jaka (szacunkowo) była łączna liczba uczestników zjazdu, jak przebiegał zjazd, w tym jego atrakcje dodatkowe oraz jakie były konkluzje i korzyści ze zjazdu.

Koordynatorami ds. organizacji Zjazdu ze strony KMST są: Michał Wądołowski, członek Zarządu KMST oraz Zbigniew Szafrański, założyciel Klubu i wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wszelkie pytania dotyczące Zjazdu można kierować na adres: michal.wadolowski[at]kmst.pl.

Michał Wądołowski

W KMST od 2007 roku. Kolejarz, miłośnik komunikacji miejskiej i kolei. Interesuje się również turystyką i historią. Jest wieloletnim konduktorem Tramwajowej Linii Turystycznej i autorem pracy magisterskiej poświęconej dziejom Klubu. Kolekcjonuje wszelkiego rodzaju pamiątki związane z pasją: m.in. książki, czasopisma, bilety i pocztówki. Członkiem zarządu jest od 2018 roku.

Login to post comments