Print this page
Pierwsze większe zmiany w koncepcji mają nastąpić jeszcze w tym roku. Pierwsze większe zmiany w koncepcji mają nastąpić jeszcze w tym roku. Urząd Miasta Łodzi

Koncepcja LaboT

Na przełomie lutego i marca 2013 roku na prośbę Wiceprezydenta Radosława Stępnia strona społeczna opracowała koncepcję muzeum, która miała stanowić bazę dla koncepcji docelowej oraz wskazywała kierunki rozwoju i główne problemy.

Zadanie stworzenia miejskiej koncepcji przyszłego muzeum powierzono Zarządowi Nowego Centrum Łodzi, miejskiej jednostce budżetowej odpowiedzialnej za rewitalizację obszaru NCŁ. Zarząd w drodze przetargu zlecił natomiast opracowanie dokumentu firmie consultingowej Deloitte. W połowie roku wykonawca rozpoczął serię spotkań ze środowiskami zainteresowanymi stworzeniem placówki.

W grudniu tego samego roku odbyła się prezentacja koncepcji. Przedstawiciele Deloitte i ZNCŁ zaproponowali rozszerzenie muzeum o ekspozycję lotniczą. Całość miałaby nosić nazwę Laboratorium Transportu LaboT. Wizja LaboT była dość śmiała. Na Brusie miałby powstać ogromny szklany budynek z samolotami, a część lotniczych eksponatów planowano ulokować na dachu hali postojowej. W projekcie uwzględniono wiele postulatów ze społecznej koncepcji, w tym interaktywność wystaw czy zachowanie warsztatu remontowego. Szybko okazało się jednak, że koncepcja znacznie rozmija się z oczekiwaniami społeczeństwa i nie rozwiązuje wielu problemów.

W styczniu 2014 roku w siedzibie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami odbyło się spotkanie przedstawicieli ZNCŁ i środowiska łódzkich społeczników. Projekt zebrał mnóstwo niepochlebnych opinii, a obecny na spotkaniu Wojewódzki Konserwator Zabytków stwierdził, że koncepcję przygotowano bez jego wiedzy i taka forma realizacji projektu jest niedopuszczalna. Okazało się również, że w koncepcji założono zachowanie jedynie kilkunastu z przeszło 30 tramwajów i autobusów, a konieczność ochrony tych eksponatów stanowi przecież jeden z podstawowych celów stworzenia placówki. Co więcej, w Laboratorium Transportu nie przewidziano nawet magazynów do przechowywania eksponatów.

W kolejnych miesiącach odbył się szereg spotkań przedstawicieli strony społeczne oraz ZNCŁ. Do projektu LaboT wprowadzono poprawki, w tym przeniesiono samoloty z dachu hali postojowej. Główne założenia pozostały jednak bez zmian. Projekt wciąż wymaga daleko idących poprawek. O tym, że konieczna jest ewaluacja przyznała Pani Prezydent Hanna Zdanowska podczas wręczenia zaświadczenia o nadaniu uprawnień Społecznego Opiekuna Zabytków dla KMST w dniu 19 kwietnia 2015 roku. Pod koniec tego samego roku statki powietrzne, które miały być eksponowane w LaboT, zostały zabrane przez Muzeum Sił Powietrznych do Dęblina. Tym samym znacząco zwiększył się zakres zmian, jakie należałoby wprowadzić w projekcie Laboratorium Transportu.

Last modified on poniedziałek, 11 lipiec 2016 14:07
Login to post comments