Zaloguj Zarejestruj

Upowszechniają wiedzę, alarmują o niszczeniu cennych budynków, a los zabytków naszego miasta nie jest im obojętny. Mowa o łodzianach, którzy pełnią rolę społecznych opiekunów zabytków. Na terenie Łodzi jest ich kilkunastu, ale pośród nich nie było do tej pory żadnej organizacji pozarządowej. To już jednak się zmieniło.

Spotkania członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi odbywają się zawsze w pierwszą pracującą środę miesiąca.


W roku 2021 będą to: 13 stycznia, 3 lutego, 3 marca, 7 kwietnia, 5 maja, 2 czerwca (Walne Zebranie Członków), lipca, 4 sierpnia, 1 września, 6 października, 3 listopada i 1 grudnia.

Najbliższe spotkanie klubowe odbędzie się:
6 października 2021 r. o godz. 18:00, Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK Łódź, ul. Wierzbowa 51

W czasie comiesięcznych spotkań można dowiedzieć się o bieżącej działalności Klubu Miłośników Starych Tramwajów, a także wstąpić w szeregi naszego stowarzyszenia. Członkostwo w KMST umożliwia działanie przy różnych inicjatywach i projektach, które realizujemy w ciągu każdego roku.

Z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, zaplanowane spotkania klubowe mogą zostać odwołane.

Uczestnicy są zobowiązani do zasaniania ust i nosa za pomocą maseczki.