Zaloguj Zarejestruj

O klubie

Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi (KMST) powstał 1 października 1981 roku z inicjatywy Zbigniewa Szafrańskiego, początkowo jako sekcja łódzka warszawskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.

  • 11 styczeń 2016

Wojciech Źródlak, Wojciech Dębski, Włodzimierz Hyży, Tomasz Igielski, Dariusz Walczak, pod redakcją Jana Raczyńskiego

Wydawnictwo EMI-PRESS, Łódź 1998.

Historia Klubu jest w trakcie tworzenia...

  • 11 styczeń 2016

Wojciech Źródlak, Jerzy Wojtowicz, Marcin Kaczyński, pod redakcją Jana Raczyńskiego

Wydawnictwo EMI-PRESS, Łódź 2001.

Statut Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Wersja uchwalona w dniu 5 września 2018 r.

  • 11 styczeń 2016

Mirosław Zbigniew Wojalski

Widzewska Oficyna Wydawnicza "ZORA", Łódź 1998 - wydanie pierwsze, 2002 - wydanie drugie zmienione.

3 października 2018 roku, Walne Zgromadzenie Członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów wybrało obecny skład władz stowarzyszenia.

  • 11 styczeń 2016

Kazimierz Zbigniew Łoński, Mirosław Zbigniew Wojalski

Widzewska Oficyna Wydawnicza "ZORA", Łódź 2002.

  • 11 styczeń 2016

Wojciech Dębski, Włodzimierz Hyży 

Zestaw 40 pocztówek wydanych w zestawach po 8 sztuk.