Zaloguj Zarejestruj

Wagony Towarowe

Rok budowy: 1916 r.
Lata eksploatacji: 1916 - ok. pocz. lat 80.
Producent: Towarzystwo Akcyjne Budowy Transmisyj i Maszyn oraz Odlewów Żelaznych J. Johna w Łodzi
Właściciel: Tomasz Adamkiewicz
Miejsce stacjonowania: Zajezdnia Muzealna Brus 

Rok budowy: 1916 r.
Lata eksploatacji: 1916 - ok. pocz. lat 80.
Producent: Towarzystwo Akcyjne Budowy Transmisyj i Maszyn oraz Odlewów Żelaznych J. Johna w Łodzi
Właściciel: MPK-Łódź Sp. z o.o.
Miejsce stacjonowania: Zajezdnia Muzealna Brus 

Rok budowy: 1900/1948
Lata eksploatacji: 1948 - ok. pocz. lat  80. (jako towarowy)
Producent: Waggonfabrik Busch Hamburg-Bautzen / Kolej Elektryczna Łódzka
Właściciel: MPK-Łódź Sp. z o.o.
Miejsce stacjonowania: Zajezdnia Muzealna Brus
Producent: Societe GREGG d’Europe
Lata budowy: koniec lat 20. XX w.
Właściciel: Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi
Miejsce stacjonowania: Zajezdnia Muzealna Brus