Zaloguj Zarejestruj

Zajezdnia Muzealna Brus: zaczął się remont dachów

21 października w Zajezdni Muzealnej Brus rozpoczął się remont poszyć dachowych budynków wchodzących w skład zabytkowej Zajezdni Muzealnej Brus. Prace zleca Zarząd Lokali Miejskich na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Choć Zajezdnia Muzealna Brus jest wpisana do rejestru zabytków, stan zachowania budynków i infrastruktury pozostawia wiele do życzenia. To owoc wieloletnich zaniedbań poprzednich użytkowników obiektu. Od 2013 roku, czyli od czasu kiedy obiekt zaczął pełnić funkcje kulturalne, zajezdnia znajduje się pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków. Skutkiem tego nadzoru był nakaz remontu przeciekającego dachu hali postojowej. Prace po jego zachodniej stronie zostały przeprowadzone w 2015 roku. 

W 2016 roku remontowana miała być jedynie wschodnia strona dachu hali postojowej. Ponieważ w tegorocznym budżecie miasta przeznaczono 300 tys zł na prace remontowe w zajezdni, Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi przekazał służbom konserwatorskim oraz pracownikom ZLM informacje na temat konieczności rozszerzenia zakresu prac ze względu na stan zadaszeń innych budynków. Urzędnicy wzięli pod uwagę przekazane przez nas informacje i podjęli decyzję o naprawie bądź wymianie dachów również w budynku socjalnym, kuźni, komórkach i budynku warsztatowo-magazynowym po zachodniej stronie zajezdni. Roboty mają zakończyć się do 30 listopada. 

To nie koniec prac remontowych. W przyszłym roku mają zostać odświeżone elewacje zabudowań od strony ulicy Konstantynowskiej. Wykonanie prac zostało nakazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach tych prac wymienione zostaną zmurszałe cegły oraz uzupełniona będzie zaprawa. Znikną też napisy szpecące budynki. W ramach Budżetu Obywatelskiego remontowany natomiast będzie budynek toalet, aby mógł służyć zwiedzającym. 

Wszystkie te prace to jednak działania doraźne. Konieczny jest generalny remont obiektów, a ten ma być realizowany w ramach tworzenia muzeum transportu miejskiego. Tymczasem wciąż nie ma koncepcji placówki, która miałaby być realizowana. 

Jakub Tarka

Miłośnik komunikacji, kultowych aut PRL i innych przedmiotów z tamtego okresu. Na co dzień pracownik urzędu. Sumiennie i z sukcesami łączy pracę z funkcją prezesa Klubu. W Klubie od 2002 r. W latach 2012-2018 r. pełnił funkcję prezesa. Obecnie wiceprezes Klubu.

Login to post comments