P146ZL i P147ZL - projekty Zajezdni Muzealnej Brus w Budżecie Obywatelskim Maciej Zieliński

P146ZL i P147ZL - projekty Zajezdni Muzealnej Brus w Budżecie Obywatelskim

W sobotę, 14 września ruszyło głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim dla Łodzi 2019/2020. W tym roku Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi zaprasza do typowania zadań związanych z halą techniczno-postojową oraz z przystankiem przez historyczną zajezdnią.

Projekty złożone do Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi, dotyczą Zajezdni Muzealnej Brus, którą od sześciu lat społecznie opiekuje się Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, a która w przyszłości ma szansę stać się placówką muzealną, poświęconą łódzkiemu transportowi miejskiemu. Aby być częścią zmian w ZMB, wystarczy zagłosować w projektach dzielnicowych z Polesia i osiedla Złotno: P146ZL (Dostosowanie hali do zwiedzania oraz naprawa toru) i P147ZL (Przywrócenie historycznej wiaty przystankowej).

Pierwszym z nich (P146ZL) jest naprawa punktowego zwężenia toru nr 2 w hali postojowej techniczno-postojowej, które grozi wykolejeniem historycznych wagonów oraz zakup krat pomostowych do zakrywania kanałów na torach nr 1 i 2, co umożliwi udostępnienie zwiedzającym tej części zabytkowego budynku, który nie mógł być dostępny.

Drugi (P147ZL) zakłada zastąpienie zniszczonej blaszanej wiaty przystanku Konstantynowska - Zajezdnia Muzealna Brus repliką wiaty drewnianej, jaka w latach 50. była standardowo stosowana na tramwajowych liniach podmiejskich. Element historycznej infrastruktury zwiększy atrakcyjność Zajezdni Muzealnej Brus, a także będzie służyć pasażerom korzystającym z regularnej komunikacji miejskiej oraz w czasie przejazdów specjalnych realizowanych zabytkowymi tramwajami i autobusami.

Jak głosować w Budżecie Obywatelskim dla Łodzi 2019/2020? W tej edycji można oddać 5 głosów (zagłosować na pięć projektów). Głosowanie odbywa się tylko na poziomie osiedlowym. Można jednak wybrać pięć projektów z pięciu różnych osiedli (bez znaczenia jest tutaj adres zamieszkania).

- głosowanie elektroniczne trwa do 6 października (niedziela) na stronie Urzędu Miasta Łodzi https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/glosowanie.html.
- głosowanie w punktach stacjonarnych (lista) trwa nieco krócej, bo tylko do 29 września (niedziela).

Zachęcamy do postawienia krzyżyka przy zadaniach popieranych przez stowarzyszenie "Złotno jest fajne": P168ZL - Wybieg dla psów, P170ZL - Hełmy z łącznością dla Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź - Stare Złotno, P292ZL - EKOpark- pierwszy park ekologiczny w Łodzi I ETAP oraz P061ZL - Nowoczesna szatnia szkolna- remont szatni w budynku SP 169.

Daniel Siwak

Miłośnik komunikacji miejskiej, zawodowo zajmuje się transportem publicznym i koleją oraz prowadzi własnego bloga transportowego Komunikacjazbiorowa.pl. Współtworzy stronę internetową kmst.pl, a z Zajezdnią Muzealną Brus związany od początku jej istnienia gdzie jest m.in. przewodnikiem i współautorem wystaw tematycznych. W latach 2012-2015 i 2018-2021 sekretarz stowarzyszenia.

Login to post comments