Zaloguj Zarejestruj

Budżet Obywatelski 2017 dla Zajezdni Muzealnej Brus

15 października 2016 r. władze miasta ogłosiły wyniki głosowania na zadania z Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. Wśród projektów wybranych przez łodzian znalazły się dwa dotyczące Zajezdni Muzealnej Brus, które zgłosili członkowie Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. 

BO2017 to czwarta edycja budżetu partycypacyjnego w Łodzi. Mieszkańcy Łodzi mogli składać propozycje zadań w kategorii osiedlowej oraz ponadosiedlowej. Członkowie naszego stowarzyszenia złożyli w sumie siedem wniosków. Trzy znalazły się w kategorii ogólnomiejskich, czyli remont wagonu szkoleniowego nr 1234 z 1950 roku, remont budynku kuźni w Zajezdni Muzealnej Brus oraz renowacja wiaty typu warszawskiego z lat 70. Do kategorii osiedlowej trafiły natomiast cztery wnioski dotyczące ustawienia stylizowanych ławek i koszy na śmieci na terenie Zajezdni Muzealnej Brus, remontu toalet dla zwiedzających oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych przez ulicę Konstantynowską przy Lontowej. Projekty te były przydzielone do Złotna, gdyż formalnie na terenie tego właśnie osiedla leży zajezdnia.

Nowa toaleta

Jednym z wniosków, które zdobył poparcie Łodzian, jest remont toalet dla zwiedzających Zajezdnię Muzealną Brus. Chodzi o niewielki biały budynek znajdujący się obok pola autobusowego. Toalety były użytkowane przez pracowników zaplecza technicznego zajezdni aż do 2012 roku. Ich stan techniczny jest jednak jednak fatalny - ze ścian odpada tynk, z rur płynie ciekła rdza, nie ma ciepłej wody, a urządzenia sanitarne przeciekają. Wraz ze zmianą funkcji obiektu w 2013 r. konieczne było rozwiązanie problemu zapewnienia właściwych warunków dla osób odwiedzających, których rocznie pojawia się kilkanaście tysięcy. Próby doraźnej poprawy warunków okazały  się daremne. W 2015 r. dzięki współpracy z firmą ToiToi, zwiedzający mogli korzystać z przenośnych toalet. W 2016 r. zmuszeni byliśmy zamknąć toalety dla zwiedzających. Dzięki Waszym głosom już w przyszłym roku ten problem zostanie rozwiązany. 

Bezpieczniej do schronu

Duży problem stanowi przejście pomiędzy Zajezdnią Muzealną Brus, a schronem przeciwlotniczym, prowadzonym przez Łódzkie Stowarzyszenie Miłośników Militariów "Kompanja Brus". Obie placówki przedzielone są ruchliwą ulicą Konstatynowską, którą przebiega droga wojewódzka nr 710. Problemy z dostępnością są widoczne szczególnie podczas dużych wydarzeń, jak Noc Muzeów, gdy ruch pieszy jest szczególnie wzmożony. Wyznaczenie legalnego przejścia dla pieszych pomiędzy placówkami znacząco poprawi bezpieczeństwo gości, a przy okazji będzie służyć mieszkańcom domu przy ul. Konstantynowskiej 96.

Bez ławek i koszy

W ramach projektów zadań osiedlowych zgłoszone zostało również ustawienie ławek i stylizowanych koszy na śmieci na terenie Zajezdni Muzealnej Brus. To niewielkie zadania, które poprawiłyby komfort zwiedzania zajezdni. Te propozycje również cieszyły się Waszym poparciem. Niestety, w przypadku gdy koszt zgłoszonych zadań przekracza dostępną pulę pieniędzy, zastosowanie znajduje zasada nie realizowania więcej niż jednego projektu w jednej lokalizacji. Najwięcej głosów zebrał remont toalet, wobec czego nie można było przyznać pozytywnej rekomendacji dla koszy i ławek. 

Ogólnomiejskie nie wygrały

Poza zadaniami osiedlowymi, do Budżetu Obywatelskiego zgłosiliśmy trzy zadania w kategorii ponadosiedlowej: remont wagonu szkoleniowego 2N nr 1234, remont budynku kuźni Zajezdni Muzealnej Brus oraz renowacji wiaty typu warszawskiego z lat 70. Niestety, pomimo wielu oddanych głosów, zadania te uzyskały zbyt małe poparcie, aby zakwalifikować się do realizacji. Mimo to uważamy, że było warto spróbować. 

Dziękujemy za wszystkie głosy!

 

Jakub Tarka

Miłośnik komunikacji, kultowych aut PRL i innych przedmiotów z tamtego okresu. Na co dzień pracownik urzędu. Sumiennie i z sukcesami łączy pracę z funkcją prezesa Klubu. W Klubie od 2002 r. W latach 2012-2018 r. pełnił funkcję prezesa. Obecnie wiceprezes Klubu.

Login to post comments