Juliusz Kunitzer w Nowym Centrum Łodzi

Do 24 października trwa pierwszy etap konsultacji społecznych nazw ulic na obszarze Nowego Centrum Łodzi. Jedną z propozycji, postulowaną od dawna przez mieszkańców, jest uhonorowanie łódzkich przemysłowców. Wśród nich znajdziemy Juliusza Kunitzera, społecznika i założyciela komunikacji tramwajowej. Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi zachęca do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia poparcia dla nadania jednej z ulic imienia tego fabrykanta.

14 października rozpoczęły się konsultacje społeczne nazw ulic w Nowym Centrum Łodzi. Urząd Miasta Łodzi zaproponował, aby ulicom patronowali łódzcy przemysłowcy. O uhonorowanie fabrykantów od lat zabiegało zresztą wielu mieszkańców naszego miasta. Jedną z propozycji jest nadanie imienia Juliusza Kunitzera nowej ulicy, łączącej Tramwajową z Wierzbową, przebiegającą obok terenu MPK. To bardzo trafna lokalizacja, gdyż Kunitzer jest założycielem komunikacji tramwajowej w Łodzi.

Pierwszy etap konsultacji społecznych trwa do poniedziałku, 24 października, do godziny 16. Obecnie zbierane są opinie mieszkańców na temat stosowania bloków tematycznych dla nazw ulic. Można także zgłaszać własne propozycje patronów. Propozycje należy zgłaszać na specjalnym formularzu.

Aby ułatwić udział w konsultacjach, dla tych z Was, którzy popierają pomysł, aby wszystkie ulice w NCŁ upamiętniały fabrykantów, lub chcą jedynie wyrazić poparcie dla ulicy Kunitzera, przygotowaliśmy wypełnione formularze konsultacyjne:

formularz A - poparcie dla fabrykantów

formularz A - poparcie tylko dla ul. Kunitzera

Wybrany formularz należy podpisać imieniem i nazwiskiem i wysłać do godziny 16:00 w poniedziałek 24 października na adres kultura@uml.lodz.pl (lub złożyć w sekretariacie Wydziału Kultury UMŁ, ul. Piotrkowska 102 albo w kancelarii UMŁ, ul. Piotrkowska 104).

Pozostałe materiały:
zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji
czysty formluarz A do konsultacji

 

Kim był Juliusz Kunitzer

Juliusz Kunitzer przybył do Łodzi w latach 60. XIX wieku. Swoją karierę rozpoczął jako robotnik w fabryce Edwarda Hentschla. Szybko jednak awansował, a ślub z Agnieszką Meyer, siostrą Ludwika Meyera stał się przepustką do świata przemysłowców. Na przełomie lat 70. i 80. XIX wieku wspólnie z Juliuszem Heinzlem założył fabrykę w podłódzkim Widzewie (późniejsza Widzewska Manufaktura, Wi-Ma), a w 1892 r. otworzył przy ul. Niciarnianej fabrykę nici (dzisiejsza Ariadna). Kunitzer angażował się również społecznie. Przez wiele lat był prezesem Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności. To jemu zawdzięczamy m.in. budowę szpitala w Kochanówce (funkcjonuje do dzisiaj), powstanie przytułku dla starców i kalek przy ul. Narutowicza (znane obecnie jako Collegium Anatomicum), czy utworzenie Szkoły Zgromadzenia Kupców (do jej okazałego gmachu wprowadza się rektorat Uniwersytetu Łódzkiego). Kunitzer zapisał również duże sumy na działalność dobroczynną w swoim testamencie.

Przez lata na wizerunku Kunitzera ciążyła sprawa brutalnego spacyfikowania przez wojsko strajku robotniczego w jego fabryce podczas Rewolucji 1905 roku. Dzięki badaniom historycznym, przeprowadzonym przez członków Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi w ramach realizowanego w 2015 r. projektu "Rok Kunitzera", udało się dotrzeć do materiałów jednoznacznie wskazujących na to, że to nie Kunitzer kazał otworzyć ogień do strajkujących, lecz zrobił to dyrektor fabryki, Luckenbach, bez wiedzy fabrykanta, który był wówczas poza Łodzią. Obalenie "czarnej legendy" Kunitzera umożliwiło rozpoczęcie starań o przywrócenie dobrego imienia i odkłamania wizerunku tej zasłużonej dla Łodzi postaci.

O Juliuszu Kunitzerze dowiesz się więcej z broszury wydanej przez KMST w ramach projektu "Rok Kunitzera" którą pobierzesz klikając tutaj.

 

 

Jakub Tarka

Miłośnik komunikacji, kultowych aut PRL i innych przedmiotów z tamtego okresu. Na co dzień pracownik urzędu. Sumiennie i z sukcesami łączy pracę z funkcją prezesa Klubu. W Klubie od 2002 r. W latach 2012-2018 r. pełnił funkcję prezesa. Obecnie wiceprezes Klubu.

Login to post comments