Zgłosiliśmy uwagi do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Daniel Siwak

Zgłosiliśmy uwagi do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

W piątek, 16 marca zakończyły się konsultacje społeczne Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2018-2021. Swoje propozycje do dokumentu zgłosił również Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.

Gminny program opieki nad zabytkami jest dokumentem strategicznym, określającym jakie działania gmina uważa za priorytetowe w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Znajdują się w nim zadania inwestycyjne, związane z renowacją obiektów zabytkowych, a także inicjatywy służące popularyzacji dziedzictwa. Wpisanie danego zadania do programu nie gwarantuje jednak, że zostanie ono zrealizowane. Przykładem jest adaptacja Zajezdni Muzealnej Brus, która wedle zapisów poprzedniego Programu na lata 2014-2017 miała się dokonać do 2017 r.

To właśnie Zajezdni Muzealnej Brus dotyczyły uwagi przedstawione przez Klub Miłosników Starych Tramwajów. Stowarzyszenie zgłosiło, aby uzupełnić program o czyszczenie elewacji budynków, które nakazał Wojewódzki Konserwator Zabytków, zewnętrzną renowację budynku wieży ciśnień, a przede wszystkim o aktualizację koncepcji adaptacji obiektu. Bez aktualnej koncepcji niemożliwe jest oszacowanie kosztów realizacji projektu, a więc i wskazanie potencjalnych źródeł dofinansowania.

Powyższe propozycje nie oznaczają jednak, że w projekcie Programu Zajezdnia Muzealna Brus jest nieobecna. Jednym z ujętych zadań jest renowacja kuźni, która została wybrana w ubiegłorocznym głosowaniu na zadania z Budżetu Obywatelskiego.

Zebrane podczas konsultacji społecznych propozycje będą analizowane przez Urząd Miasta Łodzi. Ogłoszenie wyników nastąpi najwcześniej za kilka miesięcy. Wnioski zgłoszone przez KMST można pobrać TUTAJ.

Jakub Tarka

Miłośnik komunikacji, kultowych aut PRL i innych przedmiotów z tamtego okresu. Na co dzień pracownik urzędu. Sumiennie i z sukcesami łączy pracę z funkcją prezesa Klubu. W Klubie od 2002 r. W latach 2012-2018 r. pełnił funkcję prezesa. Obecnie wiceprezes Klubu.

Login to post comments