Zaloguj Zarejestruj

Wybraliśmy nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną

Zakończyła się kolejna kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Podczas Walnego Zebrania Członków w środę, 3 października, członkowie stowarzyszenia wysłuchali sprawozdania z działalności za ostatnie trzy lata i wybrali nowy skład - Zarządu i wewnętrznego organu kontroli. 

Ostatnie trzy lata były pracowitym okresem dla stowarzyszenia. Mówił o tym podczas sprawozdania ustępujący prezes Jakub Tarka, który sprawował swoją funkcję przez dwie kadencje (czyli 6 lat). Najwięcej pracy było przy obsłudze Zajezdni Muzealnej Brus. Związane to było nie tylko z organizacją nowych wydarzeń, jak rajdy pojazdów klasycznych, ale także ze staraniami na rzecz utrzymania i remontu obiektów i infrastruktury. Dzięki współpracy z Zarządem Dróg i Transportu, MPK Łódź, Zarządem Lokali Miejskich i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków udało się m.n. doprowadzić do remontu dachów, wymiany torowiska przed muzeum, wyremontować budynek toalet czy rozpocząć remont kuźni. Ostatnie dwa zadania są realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Łodzi. 

Ostatnia kadencja to upłynęła także pod znakiem intensywnych starań na rzecz ratowania zabytkowego taboru. Udało się odnowić i uruchomić na obchody 35-lecia Klubu zmodernizowany wagon 803N ("kanciak") oraz pozyskać kolejne pojazdy: 805Na nr 2394 z 1979 r., techniczny 2N nr 12011 z 1953 r. oraz techniczny 5N nr 12050 z 1960 r. Toczą się także zaawansowane rozmowy w zakresie pozyskania kolejnych pojazdów. 

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, członkowie udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium i przystąpili do wyborów.

Skład Zarządu zmienił się nieznacznie i przedstawia się następująco:

 1. Konrad Palusiński - prezes (debiut w Zarządzie)
 2. Jakub Tarka - wiceprezes (poprzednio prezes)
 3. Jerzy Wojtowicz - wiceprezes (bez zmian)
 4. Tomasz Andrzejewski - sekretarz (bez zmian)
 5. Daniel Siwak - sekretarz (powrót po trzyletniej przerwie)
 6. Rafał Mateja - skarbnik (bez zmian)
 7. Paweł Kaźmierczak - członek Zarządu (bez zmian)
 8. Bartosz Stępień - członek Zarządu (bez zmian)
 9. Michał Wądołowski - członek Zarządu (debiut w Zarządzie, wcześniej w Komisji Rewizyjnej)

Całkowicie natomiast zmienił się skład Komisji Rewizyjnej:

 1. Wojciech Źródlak - przewodniczący (wcześniej w Zarządzie)
 2. Zbigniew Szafrański - wiceprzewodniczący 
 3. Stanisław Gorczyca - członek Komisji

Co ciekawe, w Komisji znalazło się dwóch założycieli Klubu, posiadających legitymacje członkowskie o numerach 1 i 2. 

Informacje o poszczególnych osobach pojawią się wkrótce na naszej stronie internetowej. 

ROK 2018 ROKIEM KOMUNIKACYJNYCH ROCZNIC

jubigraf2018

Jakub Tarka

Miłośnik komunikacji, kultowych aut PRL i innych przedmiotów z tamtego okresu. Na co dzień pracownik urzędu. Sumiennie i z sukcesami łączy pracę z funkcją prezesa Klubu. W Klubie od 2002 r. W latach 2012-2018 r. pełnił funkcję prezesa. Obecnie wiceprezes Klubu.

Login to post comments