Zaloguj Zarejestruj
Klub Miłośników Starych Tramwajów Organizacją Pożytku Publicznego Rafał Mateja, Maciej Zieliński

Klub Miłośników Starych Tramwajów Organizacją Pożytku Publicznego

Z końcem września bieżącego roku Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi dołączył do elitarnego grona Organizacji Pożytku Publicznego. Przyznanie statusu OPP, poza dodatkowymi obowiązkami, wiązać się będzie z szeregiem ułatwień w prowadzeniu działalności, w tym z możliwością pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego.

Organizacje pożytku publicznego stanowią uprzywilejowaną grupę w jednostkach trzeciego sektora. Aby uzyskać ten status, muszą przez co najmniej dwa lata prowadzić działalność w obszarach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Status OPP nakłada także dodatkowe obowiązki związane ze sprawozdawczością i przejrzystością wydatków. Wśród korzyści jest natomiast m.in. możliwość pozyskiwania środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, czy różne zwolnienia podatkowe.

Uzyskanie statusu OPP przez Klub Miłośników Starych Tramwajów wiązało się z szeregiem przygotowań, w tym zmianą statutu. Nowy statut, uchwalony 5 września 2018 r., wskazuje obszary działalności pożytku publicznego, a także stawia dodatkowe wymagania dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Choć przez ostatnich niemal czterdzieści lat udało nam się bardzo wiele osiągnąć, nowe możliwości, jakie daje status OPP są dla szansą na znacznie skuteczniejsze realizowanie naszych celów.

Zachęcamy do przekazania nam 1% swojego podatku, będzie to dla nas ogromnym wsparciem.

ROK 2018 ROKIEM KOMUNIKACYJNYCH ROCZNIC

jubigraf2018

Jakub Tarka

Miłośnik komunikacji, kultowych aut PRL i innych przedmiotów z tamtego okresu. Na co dzień pracownik urzędu. Sumiennie i z sukcesami łączy pracę z funkcją prezesa Klubu. W Klubie od 2002 r. W latach 2012-2018 r. pełnił funkcję prezesa. Obecnie wiceprezes Klubu.

Login to post comments