Star 266 wpisany do ewidencji zabytków

Wojewódzka ewidencja ruchomych zabytków techniki wzbogaciła się o stacjonujący w Zajezdni Muzealnej Brus żuraw ratownictwa drogowego Stara 266 nr 223. To pierwszy pojazd z floty Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, który został objęty ochroną konserwatorską.

Do ewidencji zabytków trafiają pojazdy rzadkie i cenne dla historii techniki i motoryzacji. Największą grupę stanowią samochody osobowe. Pojazdy użytkowe, a szczególnie specjalistyczne, są w tym gronie prawdziwą perełką. Wynika to z faktu, że stosunkowo niewiele egzemplarzy trafiło do muzeów i prywatnych kolekcjonerów. Zdecydowana większość została wyeksploatowana i trafiła na złom.

Pojazdy z żurawiem typu DS 0124K były wykorzystywane przez przedsiębiorstwa komunikacji tramwajowej do podnoszenia wykolejonych wagonów. Należący do Klubu egzemplarz służył do 2019 roku. Był najstarszym dźwigiem użytkowanym przez MPK-Łódź.

Wpis do ewidencji zabytków nie tylko stanowi formalne potwierdzenie wartości historycznej. Po zarejestrowaniu jako pojazd zabytkowy (tzw. „żółte blachy”), dźwig będzie mógł legalnie poruszać się z założonymi sygnałami dźwiękowymi i niebieskimi lampami błyskowymi, które stanowią jego oryginalne wyposażenie. Klub zyska też dodatkową korzyść w postaci zwolnienia z obowiązku posiadania polisy OC. Wykup ubezpieczenia będzie konieczny wyłącznie w przypadku chęci wyjazdu na drogę publiczną. Zaoszczędzone środki będzie można przeznaczyć na prace renowacyjne.

Obecnie trwają przygotowania do wpisu do ewidencji zabytków klubowego beczkowozu Star A28 oraz wagonu 803N nr 2. W przypadku tramwajów, ujęcie w ewidencji zwalnia z obowiązku stosowania  współczesnych przepisów dotyczących niezbędnego wyposażenia. Nie trzeba więc będzie malować krawędzi schodów na żółto czy montować chowanych sprzęgów.

Jakub Tarka

Miłośnik komunikacji, kultowych aut PRL i innych przedmiotów z tamtego okresu. Na co dzień pracownik urzędu. Sumiennie i z sukcesami łączy pracę z funkcją prezesa Klubu. W Klubie od 2002 r. W latach 2012-2018 r. pełnił funkcję prezesa. Obecnie wiceprezes Klubu.

Login to post comments